• KOMAX ICE CUBE BOX KICB/C

  • KOMAX MULTI CUP 10P SET 10PCS/C

  • KOMAX DISH NO.8P DIA 20CM/C

  • KOMAX DISH NO.7 10P DIA 18CM/C

  • KOMAX FRONT BOWL 10P DIA 12.1X2.1 CM/C

  • KOMAX NOODLE BOWL 10P DIA 19X6.6 CM/C

  • KOMAX BOWL NO.2 10P DIA 13.5X4.9 CM/C

  • KOMAX BOWL NO.1 10P DIA 12.5X4.7 CM/C